Sportlov!

Alla juniorer är sportlovslediga söndag 25:e februari, måndag 26:e februari och torsdag 1:a mars. Då är all träning inställd.

Den 4:e mars är det juniorträning som vanligt!

(Seniorer har också sportlovsledigt men seniorer erbjuds frivillig träning på ordinarie träningstid.)