Extra medlemsmöte

Medlemsmöte Brynäs Kyokushin Karate IF

Datum: 20190-06-17

Tid: 19.00 – 19.30

Plats: Gävle Kamphus, Upplandsleden 19, Gävle

Styrelsen bjuder in till ett extra medlemsmöte på uppdrag av årsmötet

Styrelsen fick årsmötets uppdrag att utreda frågan om arvode till klubbens egna instruktörer och vill informera om styrelsens förslag till ersättningar/arvoden till klubbens egna instruktörer. Frågorna som ställdes vid årsmötet ser ni i ett utdrag från årsmötesprotokollet nedan:

Från årsmötet den 7 april 2019:

§ 19    Arvoden klubbens egna instruktörer

Styrelsen bjöd in till en diskussion om klubbens egna instruktörer ska få någon form av arvode som tack för att de ställer upp för klubbens medlemmar.

Diskussion fördes och mötesdeltagarna hade lite olika uppfattning. Flera var positiva till en lägre träningsavgift för huvudinstruktörerna. Några tyckte att instruktörerna inte ska ha något arvode.

Några punkter för styrelsen att fundera vidare på:

  • Bör instruktörerna ha ansvarat för ett visst antal träningar för att få halv eller fri träningsavgift? I så fall hur många?
  • Finns det pengar till arvoden?
  • Höja träningsavgiften för att finansiera arvoden?
  • Låta LOK-stödet (som klubben får för dem som leder träningspassen) ”gå tillbaka” till instruktörerna?
  • Är arvoden skattepliktiga?

Välkomna!

Styrelsen

Möte inför juniortävling november 2019

Lördagen den 2 november arrangerar Brynäs Kyokushin en juniortävling. Tävlingen kommer att äga rum i Novahallen/Gavlehov. På lördag den 27 april klockan 12.00 har vi ett första uppstarsmöte för planering av tävlingen.Mötet äger rum i kafeterian på klubben
Är du intresserad av att vara med i arbetet med tävlingen så är du varmt välkommen.
Skulle du inte ha möjlighet att delta på lördag och ändå är intresserad av att vara med i fortsatt arbete med tävlingen så är du varmt välkommen att kontakta:
Alexandra Wachsmann, mobil: 073-773 99 62Torbjörn Jönsson, mobil: 070-530 94 70

Juniorgradering våren 2019

Osu alla medlemmar!

Vårterminen 2019’s juniorgradering kommer att bli söndagen den 19 maj kl 13.00 på vår dojo.

Alla som vill försöka gradera skall ha tränat minst 25 ggr sedan sin förra gradering, medlems- och träningsavgift skall vara betalda.
Du skall ha fått godkänt av din tränare att du är redo att försöka gradera till ny grad, så prata med någon av dina instruktörer, eller be mamma eller pappa att göra det, om de anser att du är redo!

Gradering kostar 200:- för juniorer samt 100:- för graderingsboken för dig som graderar första gången!

Glöm inte ange namn när ni betalar in till klubben!

Varmt välkommen alla juniorer, Osu!
//Senpai Torbjörn Jönsson

Klubbkläder med tryck!

Vi har bytt leverantör av sportkläder med vårt klubbtryck!

Från och med söndag 7/4 kl.1500 och två veckor framåt kommer det finnas möjlighet att prova kläder för beställning! Provkläder i flera olika storlekar finns att prova i ”lilla dojon” och där finns också beställningslistor.

Det kommer erbjudas allt från t-shirts, shorts, sportjackor, väskor mm. Observera att det inte finns något att köpa på plats utan allt är beställningsvaror då vi inte har ett lager med kläder från denna leverantör.

Välkomna på provning och med din beställning!// Malin Gille